lu.se

After Capitalism: Cyborgism

After Capitalism: Cyborgism

Fernando Flores
After Capitalism: Cyborgism
Övriga – kulturvetenskaper III
2015

Engelska

ISBN: 978-91-637-4329-0

Läs boken