lu.se

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Barbro Sundner (red.)
Dendrokronologi och medeltida kyrkor. Symposium i Lund 11–13 april 1988
Lund Studies in Medieval Archaeology 6
1989

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01273-7