lu.se

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Henrik Jacobsen
Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt
Lund Studies in Medieval Archaeology 12
1993

Danska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01558-2