Serie

Moderna klassiker

Per Erik Ljung (red.)
Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 1
1992

279 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-00-2

Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, August Strindberg, Edith Södergran, Virginia Woolf, Alberto Moravia, William Faulkner, Robert Musil, Sivar Arnér, Bertolt Brecht, Jorge Louis Borges, Jack Kerouac, Aksel Sandemose, Sonja Åkesson, Gabriel García Márquez är det som presenteras i den första volymen av
en skriftserie som utges vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. 14 lundaforskare och två danska gäster har föreläst över var sitt verk av dessa centrala diktare, och det materialet har det tett sig lämpligt att ta tillvara när institutionen nu startar en ny skriftserie. Den produceras i ett hus på Helgonabacken i Lund som kallas Absalon, och det får också skriftserien heta.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05