Serie

Algot Werin

Per Erik Ljung, Louise Vinge (red.)
Algot Werin. Från ett seminarium kring hans liv och verk
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 3
1993

64 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-02-9

Algot Werin (1892-1975) tillhörde en generation av lundahumanister som gav det skånska universitetet en särprägel i svenskt kulturliv. Som förlagsman och litteraturhistoriker, som vän och lärare blev han högt respekterad och varmt avhållen. I oktober 1992 hyllades hans minne med ett dagslångt seminarium vid litteraturvetenskapliga institutionen, och några av dessa anföranden som då hölls har samlats i denna volym.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05