lu.se

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Norrbotten, Sverige och medeltiden

Thomas Wallerström
Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. D. 2, Bilagor / med bidrag av Margareta Backe, Ulf Segerström och Maria Vretemark
Lund Studies in Medieval Archaeology 15:2
1995

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01700-3