Serie

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.)
Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 31
2014

284 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-32-7

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en sådan konferens, som hölls i Landskrona i maj 2013.

Antologibidragen uppmärksammar såväl äldre som nyare arbetarlitteratur från flera av de nordiska länderna. Dessutom anläggs en rad teoretiska och metodiska perspektiv på arbetarlitteraturen. Snarare än att ge en samlad bild av den nordiska arbetarlitteraturen försöker antologin alltså visa upp denna litteraturs många fasetter och den mångfald som präglar forskningen om den.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05