Serie

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.)
Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 6
1992

189 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-05-3

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen.
En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund gör här i tolv bidrag en kritisk granskning eller vidareutveckling av några teoretiska riktningar som växt fram under 80-talet efter dekonstruktionen: nyhistoricism, nyfeminism, nypragmatism, nya sätt att biografi m. m. Teorierna tillämpas på romaner, dramer, lyrik och film.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05