lu.se

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (red.)
Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 12
2014

Engelska

ISSN: 1653-9354
ISBN: 978-91-976560-2-3

Låna bokenLäs boken