Serie

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell
Speakers Comfort and voice disorders in classrooms
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
2011 | 194 s. | engelska

ISSN: 1653-9354

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05