lu.se

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell
Speakers Comfort and voice disorders in classrooms
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 10
2011

Engelska

ISSN: 1653-9354

Läs boken