Serie

Sten Åke Nilsson, Annette Landen (red.)
Glimmingehus 500 år. Tretton texter
Skånsk senmedeltid och renässans 17
1999 | 156 s. | svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-7966-570-5

Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. Volymen är rikt illustrerad.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05