Serie

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.)
Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län
Skånsk senmedeltid och renässans 4
1950

550 s.
Svenska

ISSN: 0560-1878

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med kommentarer och fullständiga register.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05