Serie

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe
Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv
Skånsk senmedeltid och renässans 14
1995

322 s.
Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-7966-337-0

Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05