lu.se

De corrupti sermonis emendatione

De corrupti sermonis emendatione

Leena Löfstedt, Bengt Löfstedt (red.)
De corrupti sermonis emendatione. Rédaction Anvers 1540 / Maturin Cordier
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 81
1989

Franska

ISSN: 0347-1772
ISBN: 91-7966-057-6