lu.se

A Survey of Middle English Dialects 1290-1350

A Survey of Middle English Dialects 1290-1350

Gillis Kristensson
A Survey of Middle English Dialects 1290-1350. The West Midland Counties
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 78
1987

Engelska

ISSN: 0347-1772
ISBN: 91-7966-010-X