Serie

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.)
Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 21
2004

353 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-20-7

Ämnesord: kvinnor i litteraturen

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll är stora. Som titeln antyder sträcker sig ämnena tidsmässigt från den paradisiska till den moderna tiden.
Med boken vill författarna hylla Christina Sjöblad som genom åren inspirerat många studenter och doktorander inom framför allt den feministiska litteraturvetenskapliga forskningsinriktningen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05