Serie

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson
Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet
Ugglan. Minervaserien 12
2006

285 s.
Svenska

ISSN: 1650-7339
ISBN: 978-91-975196-2-5

Ämnesord: Svenska frimurare orden | historia | Sverige | 1700-talet | frimurare | matrikel

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst underströmning under det rationella.

Genom en analys av frimureriets normativa texter (inspirerad av Margaret C. Jacobs teorier och metoder) placerar Andreas Önnerfors in det svenska frimureriet i framväxten av det moderna civilsamhället. Henrik Bogdan behandlar ur religionsvetenskaplig synvinkel initiationen som gemensamt fenomen för frimureriets medlemmar. Möjliga socialhistoriska angreppssätt på medlemssammansättningen framläggs av Anders Simonsen. Boken innehåller även 4 300 namn på svenska 1700-talsfrimurare för vilka medlemskap i logerna nu kan verifieras. Jonas Andersson presenterar handskriften efter vilken den alfabetiska medlemsförteckningen har upprättats.

Texterna visar att 1700-talets Sverige tog till sig ett betydande europeiskt kulturfenomen och pekar på behovet av fördjupad forskning inom ett internationellt växande område: research into freemasonry.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05