Serie

Med livet som insats

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.)
Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre
2007

190 s.
Svenska

ISBN: 978-91-976529-1-9
Förlag: Sekel Bokförlag

Går det att göra vetenskap av livet? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder och teorier, traditioner och utvecklingsmöjligheter.

I det första avsnittet förs övergripande resonemang om biografin som humanistisk genre. Därnäst riktas blicken mot biografins plats inom fyra akademiska ämnen: litteraturvetenskap, historia, idéhistoria och arkeologi. På det följer bidrag om det på en gång lustfyllda och smärtsamma mötet mellan biografen och den biograferade. Boken avslutas med en fyllig förteckning över biografier och biografisk forskningslitteratur.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05