lu.se

Accountability and the making of knowledge statements

Accountability and the making of knowledge statements

Hans Malmström
Accountability and the making of knowledge statements. A study of academic discourse
Övriga – språk och litteratur
2007

Engelska

ISBN: 978-91-628-7370-7

Låna bokenLäs bokenKöp boken