Serie

Den dubbla blicken

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (red.)
Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900
2007

196 s.
Svenska

ISBN: 978-91-85767-00-7

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet riktad åt andra håll. De nordatlantiska samhällena hade ännu inga akademiska historiker. Mötets öde visar hur historia och historievetenskap alltid existerar i samtida samhällelig kontext. I denna bok, resultatet av en jubileumskonferens i Lund år 2005, studeras historiebruket i de nordiska samhällena för hundra år sedan av forskare från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Historien användes på många sätt, av norrländska hembygdsentusiaster, norska professorer och grönländska skollärare. Gemensamt för dem alla var den starka kopplingen till nationalismen, som såg olika ut i de olika nordiska länderna. Sättet att förhålla sig till historien var dubbelt. Från nuet riktades blicken mot både det förflutna och framtiden.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05