Serie

Johanna Bergqvist
Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier
2015 | 82 s. | svenska

ISBN: 978-91-87833-39-7, 978-91-87833-38-0

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren och för studenten vad som anses viktigt och vad som beaktas vid be-dömningen och betygsättningen av studentens prestation. Att sätta praxis på pränt: En handbok i att skriva betygskriterier är en handbok för dig som ska formulera skriftliga betygskriterier för kurser och kursbetyg inom högre utbildning. Betygsättande lärare har ofta en stor implicit kunskap om betygskriterier och har en god känsla för vad i en studentprestation som värderas, bedöms och betygsätts. Att ta fram skriftliga betygskriterier för en kurs är därför i hög grad en fråga om att sätta befintlig praxis på pränt. Den här boken är tänkt att fungera som en praktisk och vetenskapligt förankrad handbok och ett stöd för dig som ska arbeta med att ta fram betygskriterier och sedan arbeta med dessa i din undervisning. Att sätta praxis på pränt tar upp pedagogiska motiveringar och teoretiska grunder för betygskriterier, för att därefter behandla själva den praktiska arbetsprocessen med att formulera betygskriterier samt olika modeller för betygskriterier. Boken berör även kortfattat hur betygskriterier kan användas som pedagogiskt instrument.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05