Serie

Påvel Nicklasson
Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet
Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 34
2015 | 397 s. | svenska

ISSN: 0065-1001
ISBN: 978-91-89578-63-0

Påvel Nicklassons nya bok Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet visar hur arkeologin skapades under tidigt 1800-tal.

Götiska förbundet var en brokig skara festglada stollar, skalder och patrioter under tidigt 1800-tal. Forntiden var en förlorad Guldålder och bröderna hade en plikt att fornforska och kartlägga de gamla göternas bedrifter.

Göterna undersökte och spekulerade. De skapade stenåldern. Grävde ut jättegravar och reste land och rike runt för att dokumentera fornlämningar, fridlysa, och värna. De skrev lagar och gav namn. Förbundet var Sveriges första arkeologiska sällskap. Man förvandlade förlegad antikvarism till vetenskaplig arkeologi.

I centrum fanns Skriftvårdaren Jacob Adlerbeth (1785-1844), den vänfaste Redlige Rolf Adlerbeth var förbundets själ och hjärta. Han bekostade resor, granskade avhandlingar och såg till att böcker om arkeologi blev tryckta. Forntiden var hans passion och han var motorn i svensk arkeologi.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05