Serie

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (red.)
Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 24
2007 | 270 s. | svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-23-5

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05