lu.se

Från stad till land

Från stad till land

Anders Andrén, Lars Ersgård, Jes Wienberg (red.)
Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson.
Lund Studies in Medieval Archaeology 29
2001

Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 9122019448