Serie

Från stad till land

Anders Andrén, Lars Ersgård, Jes Wienberg (red.)
Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson.
Lund Studies in Medieval Archaeology 29
2001

412 s.
Svenska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 9122019448

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05