Serie

Curt Dahlgren (red.)
Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige
Lund Studies in Sociology of Religion 13
2022 | 225 s. | svenska

ISSN: 1651-4432
ISBN: 9789197476096

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05