Serie

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Fredrik Egefur
Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism
Studia historica Lundensia 33
2020

382 s.
Svenska

ISSN: 1650-755X
ISBN: 978-91-88899-88-0, 978-91-88899-87-3

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, eller borgerliga, fredsrörelsen med paraplyorganisationen Internationella fredsbyrån som grundades 1891 och den socialistiska och antimilitaristiska arbetarrörelsen med organisationen Andra internationalen som grundades 1889. I avhandlingen analyserar författaren dessa båda organisationers agenda och verksamhet utifrån de tre variablerna aktörskap, strategi och begreppsvärld. Inte minst belyses åtskilliga likheter mellan de båda organisationerna, som inte lyfts fram i tidigare forskning. Men han visar också varför de båda inte kunde samarbeta, ens när ett storkrig var på väg att drabba Europa.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05