Serie

Emma Eleonorasdotter
"Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger
2021 | 394 s. | svenska

ISBN: 978-91-89213-51-7, 978-91-89213-78-4

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller utsatta, marginaliserade ”knarkare”. Den mest utbredda droganvändningen sker dock inte i dessa marginaler, utan mitt i samhällslivet. Vad innebär droganvändning som vardaglig praktik, och hur ser relationen till kön och klass ut?

Denna etnologiska avhandling av Emma Eleonorasdotter är en undersökning av drogers kulturella betydelse i Sverige. Studien bygger på intervjuer med tolv kvinnor i åldrarna 25-65 år, som alla använder droger och/eller psykoaktiva läkemedel. Från ett queerfenomenologiskt perspektiv undersöks droganvändning som en förändring av startpunkten i kroppen, och följaktligen hur världen vecklar ut sig därifrån. Teman såsom smuts, renhet, anständighet, barn, gåvor, sjukdom, friskhet, beroende, lycka och skratt analyseras. Fokus ligger på rörelse, kropp och rum och vad som inte hade hänt annars, respektive vad som hade hänt ändå.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05