Serie

Jonas Nordin (red.)
Kodex. Boken i medeltidens Sverige
Mediehistoriskt arkiv 54
2022 | 604 s. | svenska

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-985800-7-5, 978-91-985800-6-8

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, över skriftsystemens och illustrationskonstens utveckling, till användning, utbyte och samlande av böcker i både handskrift och tryck. Boken har tillkommit vid Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet. Författarna är ledande medeltidsforskare från en rad olika verksamhetsfält.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05