Serie

Pär Nilsson
Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A
2023 | 301 s. | svenska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-89415-75-1, 978-91-89415-76-8

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05