Serie

Birger Gunnersens
Thomas Bergqvist Rydén (red.)
Sanctuarium Birgerianum. Ärkebiskop Birger Gunnersens gudstjänststiftelse i Lunds domkyrka
Skånsk senmedeltid och renässans 26
2022 | 398 s. | svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 978-91-985286-5-7


I början av 1500-talet instiftade ärkebiskop Birger Gunnersen i Lund en storslagen gudstjänststiftelse som han avsåg skulle bli den största i Norden och göra Lunds domkyrka till ett centrum för helgondyrkan och tillbedjan med Jungfru Maria som centralgestalt.
Denna gudstjänststiftelse, Sanctuarium Birgerianum, är Nordens största medeltida stiftelseurkund och ger på latin och danska föreskrifterna för det omfattande gudstjänstliv som ärkebiskop Birger vill knyta till domkyrkans krypta. Samtidigt innehåller stiftelsen detaljerade bestämmelser för finansieringen av det omfattande gudstjänstlivet.
Som historisk källa är Sanctuarium Birgerianum otroligt innehållsrik, med betydelse för såväl liturgi, kyrkohistoria och konstvetenskap som godsförvaltning, agrarhistoria och språkhistoria för att nämna några ämnesområden.
Stiftelseurkunden är bevarad i original i två pergamentshandskrifter, båda egenhändigt undertecknade av ärkebiskop Birger och den påvlige legaten Giovanni Angelo Arcimboldi. Båda handskrifterna finns idag i Köpenhamn.
I den här föreliggande utgåvan är originalets text bokstavstroget återgiven och kompletteras med en fotografisk avbildning av den ena handskriftens sidor. I en inledning ges bakgrunden till gudstjänststiftelsen och dess utformning liksom en beskrivning av handskrifterna. Editionens användbarhet ökas av register över personer, ortnamn och liturgiska inledningsord.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23