Serie

En bra lektion är rätt mycket jazz

Paul Strand
En bra lektion är rätt mycket jazz. Villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning
Lund Studies in Educational Sciences 18
2021

280 s.
Svenska

ISSN: 2002-6323
ISBN: 978-91-89415-06-5, 978-91-89415-07-2

Det är lätt att man tänker att studenter lär sig det som står i kursplanerna. Denna avhandling ifrågasätter om så är fallet, åtminstone när vi tittar in i ämneslärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Det skrivna ordet är något annat än praktiken. Dessutom  är det som händer i interaktionen med elever och kolleger knappast något som studenterna kan förutse – även om erfarenheten på sikt gör skillnad. Samtidigt följer dagens skola och högre utbildning en rationalistisk styrningsmodell som kommit att marginalisera sociala kunskapsformer – alternativt göra  även dessa till föremål för ovillkorlig målstyrning. Om vad det innebär för studenternas lärande i praktiken, men också för skolan och lärarprofessionen, berättar denna avhandling.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05