Serie

Slavica Lundensia grundades 1973 av L’ubomír Durovic, professor i slaviska språk. Sedan dess har skriftserien fungerat som ett forum för forskare från Lund för att kommunicera med det internationella forskarsamhället om forskning rörande slaviska språk, litteratur och kultur i bred bemärkelse. Slavica Lundensia utkommer oregelbundet. Varje nummer inriktar sig på specifika teman inom de ovannämnda forskningsområdena. De senaste volymerna har fokuserat på frågor gällande kultur och identitet samt kulturella influenser mellan den slaviska världen och Skandinavien. Skriftserien sprids över hela världen.

Serien finns fritt digitalt tillgänglig i sin helhet. De enskilda titlarna i digital form nås antingen i listan nedan eller på seriens sida i Open Journal Systems.

ISSN: 0346-8712

Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia

Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia

Barbara Törnquist-Plewa | Ur de polsk-skandinaviska kontakternas historia. Miscellanea | Slavica Lundensia 28 | 2017

Läs mer

Pommern

Pommern

Thomas Lundén | Pommern. Ett gränsfall i tid och rum | Slavica Lundensia 27 | 2016

Läs mer

Polsk-skandinaviska möten

Polsk-skandinaviska möten

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Polsk-skandinaviska möten | Slavica Lundensia 26 | 2011

Läs mer

The Search for the Modern Identity

The Search for the Modern Identity

Krzysztof Stala | The Search for the Modern Identity. Polish Responses to Modernity and Europe in the 20th Century | Slavica Lundensia 25 | 2010

Läs mer

The Arts in Dialogue

The Arts in Dialogue

Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavickova, Barbara Törnquist-Plewa (red.) | The Arts in Dialogue. Essays in Honour of Fiona Björling | Slavica Lundensia 24 | 2009

Läs mer

Skandinavien och Polen

Skandinavien och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan | Slavica Lundensia 23 | 2007

Läs mer

Words, Deeds and Values

Words, Deeds and Values

Fiona Björling, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries | Slavica Lundensia 22 | 2005

Läs mer

On the Verge

On the Verge

Fiona Björling (red.) | On the Verge. Russian Thought between the Nineteenth and the Twentieth Century | Slavica Lundensia 21 | 2001

Läs mer

Sverige och Polen

Sverige och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Sverige och Polen. Nationer och stereotyper | Slavica Lundensia 20 | 2000

Läs mer

Through a glass darkly

Through a glass darkly

Fiona Björling (red.) | Through a glass darkly. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe | Slavica Lundensia 19 | 1999

Läs mer

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Adam Mickiewicz. Polack, litauer och europé | Slavica Lundensia 18 | 1998

Läs mer

Russkaja akcentografija

Russkaja akcentografija

Lars Steensland (red.) | Russkaja akcentografija. Pravila i tendencii v upotreblenii nadstročnych znakov v russkich rukopisjach, preimuščestvenno XV i XVI vekov | Slavica Lundensia 17 | 1997

Läs mer

Språk och identitet i Vitryssland

Barbara Törnquist-Plewa | Språk och identitet i Vitryssland. En studie i den vitryska nationalismens historia | Slavica Lundensia 16 | 1997

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Lars Steensland (red.) | Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme. Predvaritelʹnoe opisanie | Slavica Lundensia 15 | 1996

Läs mer

Intelligentsia in the interim

Intelligentsia in the interim

Lars Steensland (red.) | Intelligentsia in the interim. Recent experiences from Central and Eastern Europe | Slavica Lundensia 14 | 1995

Läs mer

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Lubomir Durovic (red.) | Ur de slaviska folkens kulturhistoria | Slavica Lundensia 13 | 1991

Läs mer

Diaspora languages in Western Europe

Diaspora languages in Western Europe

Lubomir Durovic (red.) | Diaspora languages in Western Europe. Papers from the workshop "Language minorities - children's language in diaspora" held on July 22nd, 1987 at the International Congress for the Study of Child Language in Lund, Sweden | Slavica Lundensia 12 | 1988

Läs mer

Child language in Diaspora

Child language in Diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Child language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European countries. Papers from a symposium | Slavica Lundensia 11 | 1987

Läs mer

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata | Slavica Lundensia 10 | 1986

Läs mer

Lingua in diaspora

Lingua in diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Lingua in diaspora. Studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden | Slavica Lundensia 9 | 1983

Läs mer

Bohemica et Slovaca

Bohemica et Slovaca

Lubomir Durovic (red.) | Bohemica et Slovaca | Slavica Lundensia 8 | 1980

Läs mer

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.) | Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979 | Slavica Lundensia 7 | 1979

Läs mer

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lubomir Durovic (red.) | Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana | Slavica Lundensia 6 | 1978

Läs mer

Litteraria

Litteraria

Lubomir Durovic (red.) | Litteraria | Slavica Lundensia 5 | 1977

Läs mer

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Lubomir Durovic (red.) | Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam. (1908-1976) | Slavica Lundensia 4 | 1976

Läs mer

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Lubomir Durovic (red.) | Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii | Slavica Lundensia 3(p) | 1975

Läs mer

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Lubomir Durovic (red.) | Kring den svenska slavistikens äldsta historia | Slavica Lundensia 3 | 1975

Läs mer

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Georg Jauguelis | Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami | Slavica Lundensia 2 | 1974

Läs mer

Slavica Lundensia 1

Slavica Lundensia 1

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lundensia 1 | Slavica Lundensia 1 | 1973

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05