lu.se

FAQ

... För läsare/köpare

Jag vill köpa en bok, hur gör jag?
Våra böcker kan köpas via nätbutiken, som vi skapat i samarbete med Media-Tryck. De böcker som finns tillgängliga för försäljning har på bokens visningssida en knapp med texten Köp boken. Om du klickar på den kommer du till den aktuella skriftserien i nätbutiken och kan köpa boken via kortköp. Om du vill gå direkt till nätbutiken klickar du här. Klicka sedan på "Böcker inom humaniora och teologi", så kan du leta dig fram till alla böcker vi har till försäljning.

Jag söker en bok som är utgiven av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, varför kan jag inte hitta den?
Vetenskapssamfundet är inte en del av Lunds universitet. För att komma i kontakt med dem se Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets hemsida.

Jag söker en bok som är utgiven av Landsarkivet i Lund, varför kan jag inte hitta den?

Landsarkivet i Lund är inte en del av Lunds universitet. För information om deras utgivning, se Riksarkivet.

...För förläggare/utgivare

Jag är förläggare och har gett ut böcker av HT-forskare. Hur gör jag för att de ska synas här, eller synas här ännu bättre?
Vår lista över förlagspublicerade böcker rymmer titlar från år 2010 och framåt, vilket innebär att vi inte kommer att lyfta fram äldre böcker än så. Om vi har missat en bok som borde vara med tar vi gärna emot information om det. 

Om du har mer material om en bok vi visar upp här tar vi gärna emot omslagsbilder, baksidestexter och innehållsförteckningar i digital form och lägger in i vårt system. Det går naturligtvis också bra att säga till om du tvärtom vill att vi ska ta bort ett omslag som vi har lagt in.

Jag vill skicka omslagsbilder till er, vilket format vill ni ha dem i?
För bästa resutat vill vi gärna ha omslagsbilderna mellan 1500 och 1800 pixlar i bredd, sparade i jpg-format, och helst inte större än 3 MB.

...För författare/redaktör

Jag är HT-forskare, varför är inte min förlagsutgivna bok med på hemsidan?
Det finns flera möjliga orsaker till det. En möjlighet är att boken faller utanför de tidsramar vi har satt upp, där endast böcker från och med år 2010 visas. En annan möjlighet är att du inte har fört in boken i LUCRIS, och då hittar vi inte boken. Om du för in den där kommer vi att kunna lyfta in den i vårt system. En tredje möjlighet är att vi helt enkelt har missat boken trots att den finns inlagd. Kontakta oss i så fall så rättar vi till det.

Jag har nyss gett ut en bok i en skriftserie som finns med på hemsidan, men min bok syns ändå inte här. Varför inte och vad kan jag göra åt det?
Om din nyutgivna skriftseriebok inte finns med här kan det bero på att du inte har lagt in den i LUCRIS. Om du har gjort det och den ändå inte syns här, kontakta oss. Helst vill vi dock att du kontaktar oss redan innan boken trycks, så att vi kan hjälpa till med omslag och råd och vet om att boken är under utgivning. 

Jag är redaktör för en skriftserie som jag inte kan hitta på hemsidan. Varför är inte min serie med?
Om din serie ges ut av Lunds universitet och hör hemma inom humaniora och teologi ska den finnas med här. Om vi har missat den – kontakta oss, så åtgärdar vi det.

Jag är redaktör för en tidskrift/working papers-serie som jag inte kan hitta på hemsidan. Varför är den inte med?
Om din tidskrift/WP ges ut av Lunds universitet och hör hemma inom humaniora och teologi ska den finnas med i vår länksamling. Om vi har missat den – kontakta oss, så åtgärdar vi det.

Jag är redaktör för en tidskrift/Working Papers-serie och vill att denna ska kunna säljas i tryckt form via hemsidan. Kan den det?
Ja, om den görs i tryckt form kan vi inkludera den i vårt system och försälja den, när webbshoppen kommit på plats. Kontakta oss och ge oss information om vilka utgåvor som ska vara med så lägger vi in dem i vårt system.

Jag har gett ut en vetenskaplig bok på ett förlag som inte längre säljer den. Kan ni sälja den åt mig?
Ja, om du som författare har fått tillbaka försäljningsrättigheterna för din bok från ett förlag och har exemplar av boken så kan vi hjälpa dig att sälja dem. Detta gäller oavsett när boken har getts ut. Det gäller också böcker du gett ut på eget förlag. Då kan vi lägga in boken i vårt system och i vårt lager, och när webbshoppen kommer på plats kommer din bok att finnas med där. Observera dock att samma sak som för övriga böcker gäller här, att du som författare inte får tillbaka några pengar från försäljningen. Det du får är en bättre synlighet och spridning och att vi sköter hela hanteringen.

Jag har gett ut en bok som endast finns elektroniskt. Kan den vara med på hemsidan?
Ja. Vi lägger gärna in en länk till elektroniska publikationer under rubriken Working Papers och elektroniska serier. Ett exempel på hur en elektronisk bok kan se ut är boken Översättning adaption, interpretation, transformation. Den har getts ut i publiceringsverktyget Open Journal Systems, som passar särskilt bra för antologier. UB svarar gärna på frågor om Open Journal Systems och hjälper till. Kontakta dem på adressen publiceralub.luse.

Jag skriver min bok i LaTeX (eller annat liknande typsättningssystem). Kan jag publicera min bok i en skriftserie utan att behöva konvertera texten till ett annat format?
Ja, det kan du. Kontakta oss så diskuterar vi hur.