För dig som ger ut en bok på förlag


För dig som ger ut en bok på förlag sköter förlaget det praktiska arbetet. Detta gäller både böcker som ges ut som enskilda titlar och böcker som ges ut inom en skriftserie i samarbete med ett förlag. Även dessa böcker informerar vi om på vår hemsida, så följande punkter gäller också för dem:

Information

På vår hemsida samlar vi information om HT-forskarnas böcker, även de som ges ut på förlag. För att en bok ska synas där måste du lägga in information om den i Lunds universitets forskningsinformationssystem (LUCRIS) – det är därifrån titlarna hämtas till vår databas. Gör så här:

  1. Lägg in titeln i LUCRIS.
  2. Mejla baksidestexten i digital form till oss (skriftserierht.luse).
  3. Mejla omslagsbilden i digital form till oss (kan skannas på kopiator och skickas till oss) eller ge oss/låna oss ett fysiskt exemplar av din bok. De flesta avhandlingar kommer automatiskt till oss så att vi kan skanna dem själva, men det gäller inte andra titlar.


Open access

Många som ger ut på förlag vill också tillgängliggöra boken som open access via universitetets digitala arkiv. Observera att du måste be om godkännande från förlaget först!

Det finns två sätt att göra boken open access:

  1. Genom att ladda upp en fil i LUCRIS. Ladda upp din pdf-fil i LUCRIS och under "public access to file" anger den som "open". Tänk på att lägga in rätt digital version av boken, och stäm gärna av detta med förlaget.
  2. Genom en extern länk som du anger i LUCRIS. På samma sätt under "public access to file" anger du den som "open".

Via bokens visningssida här på hemsidan kan man då nå den fria digitala filen genom knappen ”Läs boken”.