Äldre titlar du vill sälja via oss


Om du har äldre titlar – eller väljer att trycka upp ett stort antal böcker i stället för att arbeta med print-on-demand – så kan vi fortfarande sälja boken, men vi kan inte ta över några stora lager. Det här är vad vi kan hjälpa dig med:

Lager och hemsida

Vi kan ta emot upp till 10 exemplar (för skriftserietitlar upp till 20 exemplar) för lagerhållning och försäljning. Vi kommer då se till att titeln finns i LUCRIS, på vår hemsida och i vår nätbokhandel.

Avtal

Vi skriver ett avtal mellan författaren och skriftserieverksamheten som anger att försäljningsrättigheterna överlåts till oss, och där anges också hur avtalet kan brytas.

Observera att de titlar som ingår i skriftserier vars lager vi tagit över från institutionen anses reglerade mellan redaktören och skriftserierna, och inte behöver ett nytt avtal för varje enskild titel.

Bokinfo

Även för de äldre böckerna rekommenderar vi att författaren låter göra boken synlig via Bokinfo. Detta innebär att boken blir tillgänglig i alla bokhandlares beställningssortiment och på nätbokhandlare som t ex Adlibris och Bokus. Arbetet med inläggningen sköts av Media-Tryck som tar ut en mindre engångskostnad från författaren för arbetet (750 kronor). Förmedlingen går via oss på HT och det är vi som lagerhåller exemplaren.