lu.se

Våra skriftserier

De humanistiska och teologiska ämnena i Lund ger ut ett fyrtiotal olika skriftserier – från Absalon till Ugglan. De flesta ges ut av Lunds universitet ensamt, några ges ut av universitetet i samarbete med förlag eller andra lärosäten.

Här listas alla serierna under fyra olika huvudrubriker: Filosofi och religion; Historia och arkeologi; Kulturvetenskaper; Mediehistoria samt Språk och litteratur. Om du hellre vill ha hela listan över serierna i bokstavsordning, klicka på Alla serier i bokstavsordning.

Klickar du på Böcker utanför serier hittar du universitetsutgivna böcker som inte hör till någon av skriftserierna.

Under rubriken Our books in English hittar du de engelskspråkiga böcker vi gett ut sedan år 2000, och under Other foreign languages kan du på samma sätt söka böcker på franska, tyska, italienska och spanska. På Samtliga volymer... kan du söka bland titlarna i bokstavsordning och kronologisk ordning.