Studie- och datorplatser

Begränsad tillgänglighet med anledning av covid-19

Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

LUX

Studieplatser finns i foajén som är öppen kl 8.00-17.00:

Datorplatser finns i LUX:C224 och LUX:C216, öppna enbart för HT-studenter.

Studieplatser och datorplatser finns även på LUX-biblioteket under bibliotekets öppettider.

SOL

Studieplatser finns både i stora foajén och i Absalons foajé som är öppna kl 8.00-17.00:

Datorplatser finns i SOL:B054, öppet när biblioteket har öppet (enbart för HT-studenter).

Studieplatser och datorplatser finns även på SOL-biblioteket under bibliotekets öppettider.

Översikt över studieplatser

Här hittar du en sammanställning över universitetets lokaler med studieplatser.

Tack för att du studerar hemifrån när det är möjligt!

Visa hänsyn och håll 2 meters avstånd om du behöver vistas i våra lokaler.

Information om öppna studiemiljöer på Lunds universitet kan nås via www.lu.se/fakulteternas-coronainformation

Biblioteken hålls öppna i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen!