Studie- och datorplatser

Begränsad tillgänglighet med anledning av covid-19

Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination.

LUX

Studieplatser finns i foajén och i följande salar, öppna kl 8.00-17.00:

HUS A: LUX:A127 (5 platser) | LUX:A232 (3 platser) | LUX:A233 (6 platser)
HUS B: LUX:B365 (2 platser) | LUX:B366 (4 platser) | LUX:C337 (4 platser)
HUS C: LUX:C214 (8 platser) | LUX:C215 (4 platser)

Datorplatser finns i LUX:C224 och LUX:C216, öppna enbart för HT-studenter.

Studieplatser och datorplatser finns även på LUX-biblioteket under bibliotekets öppettider.

SOL

Studieplatser finns både i stora foajén och i Absalons foajé och i följande salar:
Humanisthuset: SOL:H140 (9 platser)
Absalon (enbart för HT-studenter): SOL:A127 (2 platser)

Datorplatser finns i SOL:B054, öppet när biblioteket har öppet (enbart för HT-studenter).

Studieplatser och datorplatser finns även på SOL-biblioteket under bibliotekets öppettider.

Tack för att du studerar hemifrån när det är möjligt!

Visa hänsyn och håll 2 meters avstånd om du behöver vistas i våra lokaler.

Information om öppna studiemiljöer på Lunds universitet kan nås via www.lu.se/fakulteternas-coronainformation

Biblioteken hålls öppna i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen!