Edward Andersson – dialogspecialist

Historikern som kämpar för medborgardemokrati

Under sina universitetsstudier började Edward Andersson engagera sig i miljörörelsen. Ett engagemang han sedan utvecklade till kampen för medborgardemokrati via jobb på tankesmedjan Involve och ett eget företaget där han erbjuder sina tjänster som dialogspecialist. Även om hans yrken vid en första anblick inte tycks ha så mycket med historia att göra så har hans magisterexamen i ämnet haft en avgörande roll.

– Studierna i historia har gjort att jag har fått en vidare förståelse för hur saker ligger till bortom klyschorna. När jag arbetar kan jag se de större sammanhangen, förklarar Edward Andersson.

Stor valfrihet

Under sina två år på Historiska institutionen i Lund fick Edward lära sig allt från sumerernas civilisation cirka 5 000 f.Kr till dagens nutidshistoria. På C-nivå fick han och de andra studenterna möjlighet att specialisera sig på olika områden som genushistoria, arbetarhistoria och miljöhistoria. Edward har också skrivit både en kandidat- och en magisteruppsats.

– Det som skiljer Sverige och England när man studerar på universitet är att i Sverige får du lära dig att skriva och lägga fram uppsatser redan på B-nivå. Du måste lägga mycket tid på ett eget ämne för att sedan lägga fram uppsatsen och få den kritiserad. I England gör man inte det förrän på doktorandnivå, säger Edward som också har en masterexamen från London i environment and development. Det var medan han studerade sin sista termin i England som Edward började söka jobb och praktikplatser.

– Det var ett ganska chockartat uppvaknade att inse att konkurrensen är så hård, men jag fick en praktikplats på en miljöorganisation i London och efter några månader fick jag en betald tjänst hos tankesmedjan Involve.

Eget företag

Efter några år i exil valde Edward att flytta hem till Sverige igen och bor numera i Malmö. Han jobbar fortfarande deltid för Involve men har även ett eget företag där han erbjuder sina tjänster som dialogspecialist. Ett arbete som innebär mycket tid framför datorn, men också arbetsresor till Stockholm, Köpenhamn och Turkiet. Något Edward är stolt över att ha varit delaktig i är de stadsodlingar som finns i Seved och Västra hamnen. Där har studenter och andra intresserade fått vara med att skapa små odlingslotter med blommor och grönsaker.

– Mitt jobb med statsodlingsprojektet var mycket kring gruppintervjuer, seminarier samt att bidra med tankar kring samproduktion och offentliga innovationer, förklarar Edward.

Vad är ditt framgångsrecept?
– En viktig sak är förmågan att delegera. Förmågan att se vad man är bra på och vad andra medarbetare är bättre på. Länge hade jag ambition av att ha en större roll, ha ansvar för medarbetare, men så insåg jag att jag inte vill tillbringa stor del av min tid med att hantera personalfrågor. Jag vill själv göra arbetet.

Text: Lisa Kron

Edward Andersson var med att dra igång stadsodlingsprojektet i Västra hamnen i Malmö. Foto: Lisa Kron
Namn: Edward Andersson
Bor:
Malmö
Yrke:
Deltid för tankesmedjan Involve och egenföretagare på deltid som dialogspecialist
Studerat:
Magisterexamen i historia inklusive ekonomisk historia och arkivkunskap samt en master i environment and development
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-02-12