lu.se

Utbildningsutbud

Religionsvetenskap och teologi

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2019vår 2020
När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion, 7,5 hp (CTRB40)
Religionsvetenskap och teologi: Svenska kyrkan, 15 hp (CTRB44)vår 2020
Religion, Heritage, and Generation - Conceptualizing Religion after 9/11, 7,5 hp (CTRB56)höst 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2019
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2019
Religion and Politics, 7,5 hp (SASH49)höst 2019
The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5 hp (SASH76)vår 2020
Paganism Revived - The New Religions of Today, 7,5 hp (SASH84)vår 2020
Kristendom och krig, 7,5 hp (CTRD06)vår 2020
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien, 7,5 hp (CTRD07)vår 2020
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRD08)vår 2020
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition och kommunikation, 15 hp (CTRR12)höst 2019
Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15 hp (CTRR30)höst 2019
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2019vår 2020
Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus, 7,5 hp (CTRR33)höst 2019