lu.se

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2019
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2019
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2019
Engelska IV, 30 hp (ÄEND04)höst 2019
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2019
Franska 2, 30 hp (ÄFRD02)vår 2019
Franska 3, 30 hp (ÄFRD04)höst 2019
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2019
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2019
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2019
Fysik 4, 30 hp (ÄFYD04)höst 2019
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)
Historia IV, 30 hp (ÄHIB51)
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2019
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2019
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2019
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)höst 2019
Historia 2a, 7-9, 7,5 hp (ÄHID20)
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2019
Italienska III, 30 hp (ÄITD04)höst 2019
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA33)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID01)höst 2019
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2019
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID04)höst 2019
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2019
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2019
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2019
Matematik 4, 30 hp (ÄMAD04)höst 2019
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Religionskunskap 1, 30 hp (ÄRED01)höst 2019
Religionskunskap 2, 30 hp (ÄRED02)vår 2019
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED04)
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED14)höst 2019
Religionskunskap 2.a., 7-9, 7,5 hp (ÄRED20)vår 2019
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2019
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2019
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD04)höst 2019
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD11)höst 2019
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHB52)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)
Spanska II, 30 hp (ÄSPD02)vår 2019
Spanska III, 30 hp (ÄSPD04)höst 2019
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD11)höst 2019
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSSB82)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2019
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2019
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2019
Svenska 4, 30 hp (ÄSVD04)höst 2019
Svenska III:b, 7,5 hp (ÄSVD09)vår 2019
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2019
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)vår 2019
Tyska III, 30 hp (ÄTYD04)
Tyska 3, 30 hp (ÄTYD14)höst 2019
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)vår 2019
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)vår 2019
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)vår 2019
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)vår 2019
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVD03)vår 2019
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande (UVK 4), 7,5 hp (ÄUVD04)vår 2019
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVD05)
Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Läraren och skolan, 7,5 hp (ÄUVD11)
Utbildningsvetenskaplig kärna 2 (UVK2): Eleven och elevens värld i skolan, 7,5 hp (ÄUVD12)
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD01)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD02)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp (ÄVGD01)vår 2019
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, 7-9, 30 hp (ÄENM91)höst 2019
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2019
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2019
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2019
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2019
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2019
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2019
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSAM92)vår 2019
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2019
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)vår 2019höst 2019
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2019
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)vår 2019höst 2019
Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7), 7,5 hp (ÄUVD07)vår 2019
UVK 6 - Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN06)
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN08)
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)vår 2019höst 2019
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)vår 2019höst 2019
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN03)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN04)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gy, 7,5 hp (ÄVGN02)
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)