lu.se

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2020
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2020
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2020
Engelska IV, 30 hp (ÄEND04)
Engelska IV, 30 hp (ÄEND14)höst 2020
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2020
Franska 2, 30 hp (ÄFRD02)vår 2020
Franska 3, 30 hp (ÄFRD04)
Franska 3 Kandidatkurs, 30 hp (ÄFRD14)höst 2020
Franska 3 Fördjupningskurs, 30 hp (ÄFRD40)höst 2020
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2020
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2020
Fysik 4, 30 hp (ÄFYD04)höst 2020
Fysik 1: Inledande fysik inklusive fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD11)höst 2020
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2020
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2020
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2020
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)höst 2020
Historia 2a, 7-9, 7,5 hp (ÄHID20)vår 2020
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2020
Italienska III, 30 hp (ÄITD04)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID01)höst 2020
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2020
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID04)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2020
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2020
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2020
Matematik 4, 30 hp (ÄMAD04)höst 2020
Religionskunskap 1, 30 hp (ÄRED01)höst 2020
Religionskunskap 2, 30 hp (ÄRED02)vår 2020
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED14)höst 2020
Religionskunskap 2.a., 7-9, 7,5 hp (ÄRED20)vår 2020
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2020
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2020
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD04)
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD11)
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD14)höst 2020
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSAD20)vår 2020
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD21)höst 2020
Spanska II, 30 hp (ÄSPD02)vår 2020
Spanska III, 30 hp (ÄSPD04)höst 2020
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD11)höst 2020
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)vår 2020
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2020
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2020
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2020
Svenska 4, 30 hp (ÄSVD04)höst 2020
Svenska III:b, 7,5 hp (ÄSVD09)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2020
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)vår 2020
Tyska 3, 30 hp (ÄTYD14)höst 2020
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVD03)vår 2020
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande (UVK 4), 7,5 hp (ÄUVD04)vår 2020
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVD05)vår 2020
UVK 1: Läraren och skolan, 7,5 hp (ÄUVD11)vår 2020
UVK 2: Eleven och elevens värld i skolan, 7,5 hp (ÄUVD12)vår 2020
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD01)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD02)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp (ÄVGD01)vår 2020
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, 7-9, 30 hp (ÄENM91)
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2020
Fysik: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄFYM92)vår 2020
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2020
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2020
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2020
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2020
Matematik: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄMAM92)vår 2020
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)vår 2020höst 2020
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 hp (ÄSVM01)höst 2020
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)vår 2020höst 2020
Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7), 7,5 hp (ÄUVD07)vår 2020
UVK 6: Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN06)vår 2020
UVK 8: Utbildningsvetenskapliga perspektiv och Forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN08)vår 2020
UVK 6: Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN16)höst 2020
UVK 8: Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN18)höst 2020
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN03)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN04)vår 2020
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gy, 7,5 hp (ÄVGN02)vår 2020
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, gy, 15 hp (ÄVGN03)höst 2020