lu.se

Utbildningsutbud

Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (TLVB33)höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp (TLVB32)vår 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs, 15 hp (TLVC14)höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (TLVK10)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande, 7,5 hp (TLVB53)vår 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs, 15 hp (TLVC15)
Avancerad nivå
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR31)
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (TLVR12)höst 2019
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR41)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM51)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM61)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM71)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR47)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM57)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM67)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Religionsfilosofi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM77)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - avancerad kurs II, 15 hp (TLVR46)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (TLVM56)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (TLVM66)vår 2019höst 2019
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Systematisk teologi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (TLVM76)vår 2019höst 2019