Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Antikens kultur och samhällsliv

Inom ämnet studerar vi de antika kulturerna i Medelhavsområdet, framförallt den grekiska och den romerska, men även närliggande kulturer såsom den egyptiska, de västasiatiska och delar av de mellan- och nordeuropeiska. Genom att kombinera ett arkeologiskt och historiskt studium strävar vi efter att belysa alla aspekter av människa, kultur och samhälle i detta område. Antikens kultur och samhällsliv är med andra ord tvärvetenskapligt till sin natur, och de som studerar ämnet får därför lära sig grundläggande färdighet i att hantera både arkeologiskt material (såsom bostäder, mynt, keramik, monument, skulptur o.s.v.) och skriftliga källor (t.ex. verk av de antika författarna och inskriptioner).

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15