lu.se

Utbildningsutbud

Antikens kultur och samhällsliv

  Till sök!

Antikens kultur och samhällsliv

Inom ämnet studerar vi de antika kulturerna i Medelhavsområdet, framförallt den grekiska och den romerska, men även närliggande kulturer såsom den egyptiska, de västasiatiska och delar av de mellan- och nordeuropeiska. Genom att kombinera ett arkeologiskt och historiskt studium strävar vi efter att belysa alla aspekter av människa, kultur och samhälle i detta område. Antikens kultur och samhällsliv är med andra ord tvärvetenskapligt till sin natur, och de som studerar ämnet får därför lära sig grundläggande färdighet i att hantera både arkeologiskt material (såsom bostäder, mynt, keramik, monument, skulptur o.s.v.) och skriftliga källor (t.ex. verk av de antika författarna och inskriptioner).

GrundkurserGes termin
Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, 30 hp (AKSA21)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, 30 hp (AKSA32)vår 2020
Kandidatkurser
Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs, 30 hp (AKSK04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i Rom, 15 hp (AKSN02)
Antikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i Athen, 15 hp (AKSN03)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, 30 hp (ARKM24)vår 2020