Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arabiska

Genom studier i arabiska får du en fascinerande inblick i både kultur och historia som bidrar till förståelse av den mångfacetterade verklighet som präglar Mellanöstern.

Arabiska är ett världsspråk. Det officiella språket talas i 22 arabländer, med en befolkning på över 300 miljoner. I Sverige finns det uppskattningsvis ca 200 000 arabisktalande. Arabiska är dessutom det religiösa språket för uppskattningsvis en miljard muslimer.

Hur ser studierna ut?

Undervisningen börjar på nybörjarnivå i modern standardarabiska, det vill säga det skrivna språket, utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt för att på kort tid ge dig en gedigen kännedom om det skrivna språkets grammatik och aktiva muntliga och skriftliga färdigheter.

Studievägar?

Kurserna i arabiska språket kan tillsammans med kurser i Mellanösternkunskap utgöra en examen i Kandidatprogrammet i arabiska studier, 180 hp. Kurser i arabiska kan läsas på heltid och deltid.

Arbetsmarknaden?

Yrkesområden för dig som läst arabiska och/eller Mellanösternkunskap är arbete inom olika områden av svensk myndighetsutövning som t ex kommun, socialförvaltning och skolväsende. Andra yrkesområden är internationella organisationer, medling och fredsarbete, diplomati, flykting- och migrationsfrågor, turism, skönlitterär och facköversättning, kultur och fritid och utrikespolitisk analys och internationell journalistik samt tolk.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15