lu.se

Utbildningsutbud

Danska

  Till sök!

Danska

Det täta Öresundssamarbetet skapar behov av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska samt övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

GrundkurserGes termin
Danska: Grundkurs, 30 hp (NODA13)vår 2020höst 2020
Danska: En introduktion, 7,5 hp (NODB11)vår 2020höst 2020
Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp (NODB09)vår 2020höst 2020
Danska: Modern dansk litteratur, 7,5 hp (NODB07)vår 2020
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2020
Fortsättningskurser
Muntlig danska, 7,5 hp (NODB16)vår 2020höst 2020
Skriftlig danska, 7,5 hp (NODB04)vår 2020höst 2020
Danska: Fortsättningskurs, 30 hp (NODA24)vår 2020
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp (NODB15)höst 2020
Översättning från danska till svenska, 7,5 hp (NODB08)vår 2020
Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp (NODB10)höst 2020
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)höst 2020
Danska: Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13)höst 2020