lu.se

Utbildningsutbud

Digitala kulturer

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Digitala kulturer: Projektarbete 1, 4 hp (DIKA10)höst 2020
Digitala kulturer: Teorier - Introduktion, 7,5 hp (DIKA11)höst 2020
Digitala kulturer: Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv, 7,5 hp (DIKA12)höst 2020
Digitala kulturer: Idéutveckling och presentation, 3,5 hp (DIKA14)höst 2020
Digitala kulturer: Produktion - Introduktion, 7,5 hp (DIKA18)höst 2020
Digitala kulturer: Projektarbete 2, 4 hp (DIKA20)vår 2020
Digitala kulturer: Teorier - Fortsättning, 7,5 hp (DIKA21)vår 2020
Digitala kulturer: Kulturanalys och digitala kulturer, 7,5 hp (DIKA22)vår 2020
Digitala kulturer: Text som redskap, 3,5 hp (DIKA24)vår 2020
Digitala kulturer: Produktion - Fortsättning, 7,5 hp (DIKA28)vår 2020
Digitala kulturer: Projektarbete 3, 4 hp (DIKA30)höst 2020
Digitala kulturer: Teorier - Fördjupning I, kontexter, 7,5 hp (DIKA31)höst 2020
Digitala kulturer: Informations- och kulturpolitik, 7,5 hp (DIKA32)höst 2020
Digitala kulturer: Projektledning - Introduktion, 3,5 hp (DIKA34)höst 2020
Digitala kulturer: Produktion - Bild och ljud, 7,5 hp (DIKA38)höst 2020
Digitala kulturer: Att förstå digitala kulturer genom verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp (DIKA40)vår 2020
Digitala kulturer: Teorier - Fördjupning 2, konsumtionspraktiker och kommunikation, 7,5 hp (DIKA41)vår 2020
Digitala kulturer: Produktion - Utvärdering, 4 hp (DIKA43)vår 2020
Digitala kulturer: Projektledning - Fortsättning, 3,5 hp (DIKA44)vår 2020
Digitala kulturer: Teorier - Fördjupning III, berättelser och estetik, 7,5 hp (DIKA61)vår 2020
Digitala kulturer: Produktion - Avancerad nätverkskommunikation och publicering, 4 hp (DIKA63)vår 2020
Digitala kulturer: Forskningsmetoder, 3,5 hp (DIKA64)vår 2020
Digitala kulturer: Examensarbete, 15 hp (DIKK60)vår 2020