lu.se

Utbildningsutbud

Förlags- och bokmarknadskunskap

  Till sök!

Förlags- och bokmarknadskunskap

Förlags- och bokmarknadskunskap vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom bokbranschen. Du lär dig redaktörsarbete och grundläggande grafisk formgivning, samt får kunskaper specifika för branschen inom områdena juridik, ekonomi, marknadsföring och marknadsanalys. Du kommer att öva upp praktiska färdigheter i manusbearbetning, copyskrivande, bokdesign samt produktion av tryckt bok, bland annat. Eftersom hela bokbranschen är i förändring behandlas också viktiga delar av digital produktion och utgivning

När du läser förlags- och bokmarknadskunskap läser du först grundkurs och fortsättningskurs tillsammans, som en ettårig kurs. Därefter kan du söka till en tredje termin och läsa kandidatkurs i ämnet. I kandidatkursen ingår praktik.

GrundnivåGes termin
Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp (FBMA04)vår 2020
Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs, 30 hp (FBMK12)vår 2020