Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Förlags- och bokmarknadskunskap

Förlags- och bokmarknadskunskap vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom bokbranschen. Du lär dig redaktörsarbete och grundläggande grafisk formgivning, samt får kunskaper specifika för branschen inom områdena juridik, ekonomi, marknadsföring och marknadsanalys. Du kommer att öva upp praktiska färdigheter i manusbearbetning, copyskrivande, bokdesign samt produktion av tryckt bok, bland annat. Eftersom hela bokbranschen är i förändring behandlas också viktiga delar av digital produktion och utgivning

När du läser förlags- och bokmarknadskunskap läser du först grundkurs och fortsättningskurs tillsammans, som en ettårig kurs. Därefter kan du söka till en tredje termin och läsa kandidatkurs i ämnet. I kandidatkursen ingår praktik.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.