Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Förlags- och bokmarknadskunskap

Ämnet förlags- och bokmarknadskunskap vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom förlags- och bokbranschen. Som student i ämnet kommer du att få en inblick i såväl branschens utveckling genom historien som i hur det praktiska arbetet ser ut idag.

Ämnet kombinerar teori och praktik för att träna dig i redaktionellt arbete. Du får dels lära dig det grundläggande inom bokproduktion och digital utgivning, dels öva på grafisk formgivning av böcker. Du kommer även att få praktiska färdigheter i att bearbeta olika typer av text: allt från skönlitteratur till facktexter. I ämnet ingår även inslag av juridik, ekonomi, marknadsföring och marknadsanalys, kunskaper som är viktiga inom branschen.

Efter dina studier kan du bland annat arbeta i förlags- och bokbranschen som till exempel förläggare, redaktör, litterär agent eller grafisk formgivare.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15