Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historisk arkeologi

Historisk arkeologi är studiet av materiell kultur från historisk tid i kombination med både skriftliga källor och bilder. I detta ämne får studenterna kunskap om samhälle, kultur och livsvillkor under framför allt den nordeuropeiska medeltiden och den nya tiden fram till och med 1800-talet och industrialiseringen. Men vi gör även utblickar bakåt i tiden mot senantiken och järnåldern, samt framåt mot den moderna världen. Dessutom görs jämförelser med övriga Europa och den muslimska världen. Ämnets metodiska inriktning på förhållandet mellan materiell kultur, bilder och skrift innebär att det också omfattar jämförelser med andra arkeologier runt om i världen vilka arbetar med liknande frågor. Därmed integreras även mer globala perspektiv i ämnet och i undervisningen.

Grundkurser

Ges termin

Fortsättningskurser

Kandidatkurser

Masterkurser och kurser på avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15