lu.se

Utbildningsutbud

Isländska

  Till sök!

Isländska

Av de nordiska språken intar isländskan (tillsammans med färöiskan) en särställning. Isländskan bevarar stora delar av det böjningssystem som försvunnit i andra nordiska språk samtidigt som den helt och hållet anpassats till ett modernt samhälles krav. Vid första anblicken verkar språket främmande, men om man ser närmare efter upptäcker man likheterna med de övriga nordiska språken. Ämnet kan med fördel kombineras med andra språk och med ämnen såsom historia, etnologi eller arkeologi. För dem som i någon form tänker sig att verka inom nordiskt samarbete är kurserna självfallet av stort värde.

Nybörjar-/grundkurserGes termin
Isländska: En introduktion, 7,5 hp (NOIB01)höst 2019vår 2020
Isländska: Islands historia, språk och kultur, 7,5 hp (NOIB04)vår 2020
The Old Icelandic Heritage, 7,5 hp (SASH48)höst 2019
Fortsättningskurser
Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp (NOIB02)höst 2019