Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kinesiska

Kinesiska är världens största språk och talas idag av mer än 1,3 miljarder människor. Det är ett av de fem FN-språken. Kinesiska talas främst på det kinesiska fastlandet, i Hongkong, Macao och Taiwan men också av en betydande del av befolkningen i Singapore, Malaysia och flera andra länder i Sydöstasien. Den existerande dialektsplittringen upphävs av att nästan alla kinesisktalande förutom sin dialekt också behärskar det kinesiska standardspråket. Skriftspråket är gemensamt för hela det kinesiska kulturområdet.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15